📄સ્પેશિયલ DY.SO ટેસ્ટ કોર્ષ📄


📋દરરોજ વિષયવાર ટેસ્ટનું ટાઈમટેબલ📋

સોમવારબંધારણ & રાજ્યવ્યવસ્થા ટેસ્ટ
મંગળવારભારત & ગુજરાત GK ટેસ્ટ
બુધવારભારતનો ઇતિહાસ ટેસ્ટ
ગુરુવારભારતની ભૂગોળ ટેસ્ટ
શુક્રવારભારત & ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો ટેસ્ટ
શનિવારગુજરાતનો ઇતિહાસ ટેસ્ટ
રવિવારસામાન્ય અભ્યાસ ટેસ્ટ
(MCQ : 200 | MARKS : 200)
સોમવારગુજરાતની ભૂગોળ ટેસ્ટ
મંગળવારસામાન્ય માનસિક ક્ષમતા ટેસ્ટ
બુધવારવિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ટેસ્ટ
ગુરુવારભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન ટેસ્ટ
શુક્રવારવિશ્વનો ઇતિહાસ અને ભૂગોળ ટેસ્ટ
શનિવારઆંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ ટેસ્ટ
રવિવારસામાન્ય અભ્યાસ ટેસ્ટ
(MCQ : 200 | MARKS : 200)

દરરોજ નવા વિષયવાર ટેસ્ટ મૂકવામાં આવે છે.
👉 MARKS : 25 | MCQ : 25

દર રવિવારે સંપૂર્ણ સિલેબસ DY.SO ટેસ્ટ
👉
MARKS : 200 | MCQ : 200

બધા ટેસ્ટ નવા અભ્યાસક્રમ અનુસાર રહેશે તથા દરેક ટેસ્ટમાં કટ ઑફ સિસ્ટમ જેથી તૈયારીમાં સરળતા રહે.

ટેસ્ટ પૂરો થતા તરત જ Answer Key તથા તમારા આવેલા માર્ક્સ મળી જશે.

દર અઠવાડિયે અને મહિને કરંટ અફેર્સ IMP MCQનો ટેસ્ટ.

DY.SOની પરીક્ષા સુધી કુલ 500+ ટેસ્ટ મળશે.

DY.SOના બધા ટેસ્ટ સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા નીકાળવામાં આવે છે.

આવનારી DY.SOની પરીક્ષામાં GPSC TEST માંથી ભવ્ય પ્રતિસાદ મળશે.

DY.SO ટેસ્ટ કોર્ષની વેલિડિટી DY.SOની EXAM સુધી રહેશે.


📑 DY.SO ટેસ્ટ કોર્ષ ફી 📑

gpsctest.in

NOTE:ફક્ત એકવાર ₹149નું પેમેન્ટ કરીને dy.soની પરીક્ષા સુધી ટેસ્ટ આપો.

📄DY.SO ટેસ્ટ કોર્ષ સાથે જોડાવવા માટે WhatsApp માં Hi લખીને મેસેજ કરો. 👇

94 26 26 38 37


💥 GPSC TEST સૌથી ઓછી ફી માં સૌથી બેસ્ટ ટેસ્ટ આપતી ગુજરાતની No.1 વેબસાઈટ…


GPSC TEST Powered by OJAS TEST

About Us

Contact Us

Privacy Policy

Disclaimer

Term & Conditions

Refund Policy

×